IT Lahendused / Cone.Liner Agency PRO

Cone.Liner Agency PRO

Liner Agency Program (LAPro) - kaasaegne süsteem liiniagendi tööks. Süsteem hõlmab laia funktsioonide spektrit, mis on vajalikud laevaliini töö organiseerimiseks ja liiniagenteerimiseks.

 

Internetitehnoloogiad kindlustavad andmete õigeaegse saabumise kõikidele kasutajatele laeva(sadama) külastuse vormistamiseks, seda nii peakontoris, kui ka agendibüroodes. Liinilaevade kohta sisestatav info on interneti kaudu ligipääsetav koheselt peale tema süsteemi sisestamist. Infole ligipääs on piiratud kasutajaõiguste jaotussüsteemiga. Samuti on võimalik piiratud õigustega kasutajate grupi loomine kauba kohta käivale infole ja ka teistele pooltele (näiteks: toll, stividorid). Andmete sisestus erinevate Kasutajate poolt teostub pideva ajalise sünkroonsuse alusel.

Süsteemi on lihtne installeerida ja teenindada. Juhul kui sõlmitakse ASP (Application Service Privision) leping toimuks väiksemate muudatuste sisestamine mõne minuti jooksul. Tarkvara võimaldab dokumente formeerida rahvuslikke keeli arvestades ning andmete sisestamine süsteemi toimub ühekordselt. Samuti sisaldub programmis sisestatud andmete põhine statistika moodul. LAPro`d on võimalik integreerida suurema osa raamatupidamisprograamidega. Lisaks kõikide dokumentide printimise võimalusele, võimaldab süsteem .pdf formaadis dokumentide loomist, andmete eksportimist MS Excel`isse ja nende otsest saatmist e-posti teel.

LAPro`sisalduvad lisamoodulid:

  • tariifid / maksumäärad;
  • liini dokumentatsioon / arved;
  • müük / CRM (Client Relation Management);
  • aruanded.

Süsteem moodustab agendi tööks vajaliku täieliku töökeskonna.

LAPro, integreeritud globaalsemate võimalustega (C)One EDIPortal`iga, sisaldab:

  • liinilaevade reiside ajagraafikuid;
  • dokumentatsiooni kontrolli moodulit;
  • liinil kasutatava varustuse kontrolli;
  • EDIFACT`i;
  • agentide poolt kasutatavate alamsüsteemide andmete integreerimist;
  • statistika moodulit.

Süsteem LaPro oli juurutatud rohkem kui 80 ettevõttes ja 16 riigis.