IT Lahendused / Cone.Forwarding

Cone.Forwarding

TERVIKLAHENDUS EKSPEDIITORITELE (C)One Forwarding

 

Tarkvarapakett (C)One Forwarding on internetipõhine süsteem ettevõtete juhtimiseks, mis tegelevad mitmeliigilise kaubaveoga, kasutades selleks nii endale kui ka kolmandatele osapooltele kuuluvaid erinevat liiki sõidukeid (autovedu, mere- ja õhuvedu, raudtee).

(C)One Forwarding võimaldab teil saada ülevaadet iga tehingu oodatava, jooksva ja tegeliku müügitulu ja kulude kohta, mis omakorda aitab analüüsida prognooside tasuvust ja täpsust ning perioodilisi sissetulekuid ja kulusid. Süsteem haldab lepingudokumente ja transpordipakkumisi, mille alusel toimub automaatne kliendikontode loomine, ning eeldatavate kulude kinnitamisi. (C)One Forwarding võimaldab töövahendite (konteinerid, raudteevagunid, veoautod ja muud sõidukid) teekonda jälgida, vaadata nende liikumisi, hallata kulusid ja sooritada eksameid (testid).

Tarkvarapakett suudab saata ja vastu võtta EDI sõnumeid nii välistest süsteemidest kui ka klientidelt ja/või partneritelt. Süsteem on loodud kasutamiseks ettevõtetes ning seda on võimalik integreerida samaaegselt mitme arvepidamissüsteemiga.

(C)One Forwarding võimaldab:

 • Koostada veo avaldust;
 • Koostada eeldatavat veokulude prognoosi;
 • Kehtestada ning jälgida tariife, koostada kuluraamatut;
 • Väljastada erinevaid veodokumente kooskõlas rahvusvaheliste veoreeglitega: SMGS, CMR, veokiri, lastimanifest, ülddeklaratsioon, faktisedastus jne.;
 • Hallata ladusid: jälgida ja arvutada välja toimingute, lastimise, lossimise ja kaupade ladustamise maksumus;
 • Väljastada lao- ja veodokumente;
 • Koostada, printida ja saata arveid e-postiga;
 • Organiseerida kuluarvete vastuvõtmist ja jaotamist, arvutada veo eeldatavat kasumit;
 • Saata tulu- ja kuluarved välistesse arvepidamissüsteemidesse;
 • Jälgida arvete maksmist;
 • Koostada ja printida erinevaid kulu- ja tuluaruandeid.
 • Kavandatud süsteem on häälestatud konkreetse ettevõtte või ettevõtete funktsioonidele ning sellega on võimalik teostada paindlikku aruannete koostamist.