IT Lahendused / Cone.Warehouse

Cone.Warehouse

TÄISFUNKTSIONAALNE INTERNETIPÕHINE LADUDE HALDAMISSÜSTEEM (C)One Warehouse

 

Süsteem katab kõik tavalise lao ja tollilao vajadused ning aitab hallata ja arvutada lastimise/lossimise, pakendamise ja kaupade ladustamisega seotud toimingute maksumuse. Süsteem tagab vöötkoodi kaudu internetipõhise veose ja kaubaaluste käitlemise ning kaupade ladustamise.

Süsteemi (C)One Warehouse on võimalik kohandada ükskõik millist liiki veose kujule ja laohoone suurusele. Tarkvarapakett võimaldab automaatset teabevahetust klientidega XML, TXT või XLS vormingus.

Pakume süsteemile (C)One Warehouse lisavõimalust luua laohoone jaoks Wi-Fi võrk. Peamine erinevus teiste WMS süsteemidega võrreldes seisneb veose internetipõhises käitlemises. Territooriumil töötavad laotöötajad varustatakse skanneriga – käeshoitavad mobiiliseadmed, millel on kogu tööterritooriumi ulatuses juurdepääs Wi-Fi võrku (arvutivõrk).

Käsitsi sisestamise asemel kasutatakse kogu süsteemi haldamiseks skannereid. Toimingute kinnitamine, ladustamispaigale viitamine (vöötkoodi lugemisel), pakendamine jne. Töötaja toimingud (kaupade kohalejõudmisel/väljumisel) on süsteemis internetipõhiselt jälgitavad. Kaetud/katmata ladustamise jaoks on meie meeskond töötanud välja Wi-Fi välis- ja sisevõrgu, võttes arvesse ilmastikutingimusi ja võrgu läbilaskevõimet. Seega saavad meie kliendid kätte kasutusvalmis lahenduse.

(C)One Warehouse süsteem võimaldab:

  • Hallata ladusid: jälgida ja arvutada toimingute, lastimise, lossimise ja kaupade ladustamise maksumus;
  • Seada nõuded kaupade tellimisele ja pakendamisele;
  • Säilitada veoste tolliarvepidamine: tolliladu, terminal, vabatsoon; Hallata vöötkoodi kaudu internetipõhiste veoste ja kaubaaluste käitlemist ning ladustamise asukohti;
  • Väljastada lao- ja veodokumente;
  • Koostada, printida ja saata välja arveid klientidele otse meie süsteemist;
  • Eksportida müügi- ja kuluarveid väliste arvepidamissüsteemide kaudu;
  • Koostada ja printida erinevaid veoste, toimingute, kulude ja tuludega seonduvaid aruandeid. 

Süsteemi (C)One Warehouse kasutamine kiirendab oluliselt kaupade töötlemist, mis omakorda vähendab kulusid, tõstab laosolevate kaupade käivet ning suurendab lao ja lao klientide vastastikuse suhtlemise kvaliteeti ja tõhusust.