IT Lahendused / Cone.EDI Portal

Cone.EDI Portal

Portaal (C)One EDI Portal on teabevahetuskeskus erinevaid transpordivahendeid kasutavatele ettevõtetele: ekspediitorid, terminalid, laevandusliinid (agendid), maantee-, õhu- ja raudteeveoga tegelevad ettevõtted.

(C)One EDI Portal täidab alljärgnevad ülesanded:

 • Vähendab käsitsi tehtava töö hulka ning aitab vältida veose topelt sissekandeid;
 • Vähendab dokumentides leiduvate vigade hulka;
 • Lahendab elektroonilise andmevahetusega kaasnevate erinevate formaatide ja protokollidega seonduvaid probleeme ning kõikide partnerite poolt kasutatavate kohustuslike failiformaatide arvu;
 • Tagab teabele paindliku juurdepääsu, andes teavet edasi vaid seda vajavatele partneritele;
 • Teavitab partnereid automaatselt erinevate veose või dokumentidega seotud toimingute korral;
 • Koondab erinevatest allikatest pärit teabe;
 • Asendab paberdokumendid elektroonilistega ning kasutab dokumentide digitaalset allkirjastamist.

Alljärgnevad transpordiahelas esinevaid funktsioone täitvad ettevõtted kasutavad juba portaali (C)One EDI Portal:

 • Laevandusliinid (konteiner ja Ro-Ro): APL, CMA-CGM, Hapag Lloyd, MAERSK, MannLines, MSC, OOCL, Sea Connect, Safmarine, Seago, TeamLines, Transfenica, Tschudi Shipping, Unifeeder, X-Press Feeders;
 • Raudteeveoga tegelevad ettevõtted: Eesti Raudtee;
 • Veoettevõtjad: Wett, Mill;
 • Terminalid ja depood: Muuga CT, Refetra, Esteve, Matsu, Olaret, Miramis, PL Trans;
 • Ekspediitorid: CF&S, MTF, Maritime Cargo Logistics, OCS, Nurminenn, Greencarrier, Overseas, Omega Shipping, Transocean ja paljud teised;
 • Laevaagendid: Nurminen, Approve, Seatrader Agency;
 • Tollideklarandid ja printsipaalid (GO Group);
 • Toll ja teised valitsusasutused: Eestis ja Soomes.

(C)One EDI Portal ei ole lõpetatud projekt, kuid see areneb väga kiiresti. Samal ajal on kasvamas ka osalejate ja nende funktsioonide arv.

Täna liigub läbi portaali (C)One EDI Portal alljärgnev teave:

 • Lastimanifestid, veokirjad;
 • Lastiplaanid ja nende täitmise tulemused;
 • Laevapaberid: ülddeklaratsioon, reisijate nimekirjad, meeskonnaliikmete nimekirjad jne.;
 • Väljastusload, volitused, käsud ja teised lasti käsitlemist volitavad dokumendid;
 • Kohale jõudmise eelteavitused;
 • Lisadokumendid: arved, pakkelehed, kaupade spetsifikatsioonid jne.;
 • Raudteedokumendid, sealhulgas ka SMGS;
 • Tolliprotseduurid, sealhulgas ICS / ECS EL-i riikidele;
 • Teave veose ja veosega seotud toimingute jälgimise kohta;
 • Reovee tase terminalides jne.

(C)One EDI Portal saab teavet partnerilt just neile kõige sobivamas vormis/formaadis ning edastab teavet teistele partneritele neile kõige sobivas vormis. Täna suudab portaal töödelda teavet alljärgnevates formaatides: EDIFACT, XML, XLS, CSV, PDF, DDOC. Kõik Cone Center OÜ tarkvaratooted (mille järele on vajadus) ühilduvad portaaliga (C)One EDI Portal.