IT Lahendused / Cone.Family lahendused

Cone.Family lahendused

Ettevõte Cone Center on juhtiv tarkvaraarendaja Eestis merendusäri-, transpordi- ja logistika valdkonnas tegutsevatele ettevõtetele.

 

Tänaseks päevaks saame Teile pakkuda järgmisi valmis olevaid süsteeme:

 


Cone.Gate Operating System (Cone.GOS) - This is a flexible software specially designed to ensure the availability and control of the flow of vehicles through checkpoints both inside and outside the terminal (waiting areas, weighing areas, restricted areas and etc.). Cone GOS is a complex solution consisting of the following modules: Cone GOS Application, Cone Client’s portal, Self-service kiosks and Mobile devices for users.

 


Cone.Terminal Operating System (Cone.TOS) - Cone TOS is vital software for modern terminals. Cone TOS controls and automates all cargo flows and technological processes in accordance with client requests and documents.

 


 

Cone.Terminal Community System (Cone.TCS) - Smart information platform for terminal logistics. This is platform for exchange of information between companies related to the carriage of cargo by various transport modes: freight forwarders, terminals, shipping lines (agents), road transport, air- and railway carriers.

 


Cone.Liner Agency Program (LAPro) – see on kaasaegne B2B printsiibil-, funktsioonide ja andmete eraldusega reaalajas töötav süsteem  liiniagendifirmadele ja konteinerveo- ning RO-RO liinide printsipaalidele. Süsteemi kuuluvad tariifide-, lepingute, liini dokumentatsiooni-, arve- ja CRM moodulid ning samuti ka aruannete- ja analüüsiblokk. Interneti-tehnoloogiad kindlustavad andmete saabumise õigeaegsuse, mis vajalikud laevakülastuse vormistamiseks, kõikidele kasutajatele nii peakontoris kui ka agentuurides.

 

 

Cone.Terminal - täisfunktsionaalne kompleks laadimisteenuseid pakkuvale firmale (stividoridele). Samuti katab süsteem täielikult hariliku lao või ka tollilao vajadused: võimaldab teostada laadimise/lossimise operatsioonide-, veotaara täitmise/tühjendamise- ja kaupade laostamise täieliku kontrolli ja maksumuse arvestust. (C)One Terminal`i on võimalik seadistada suvaliste vormide ja mõõtmetega lao-platside ja ladude tarvis.

 

 

Cone.Oil Terminal - oli loodud selleks, et katta naftaterminali vajadusi ja süsteemis sisaldub: klientide lepingud, raudtee paakide liikumise jälgimine, töö planeerimine platvormidel, kütuse jääkide arvestamine ja nende ennustamine koos paindliku detailiseerimise võimalusega, dokumentide valmistamine, mis on seotud laevade peale-ja maha laadimistega, kai kasutamise graafiline planeerimine, online-juurdepääs klientidele.

 

 

Cone.EDI Portal - elektroonilise (paberivaba) andmevahetuse portaal klientide-ja partneritega B2B printsiibi järgi. (С)One EDI Portal kasutab kõige kaasaegsemaid tehnoloogiad andmetega töötamiseks: EDIFACT, XML, PDF ja palju muud. Sisaldab endas täiskogumit võimalustest, mis võimaldavad Kasutajal "unustada" paberite sahina, samade andmete kahekordse sisestamise vajaduse ning sellega kaasnevad võimalikud vead, jms mittesoovitava või aeganõudva.

 

 

Cone.Forwarding - online süsteem, mis on mõeldud ettevõtetele, kes tegutsevad multimodaalsete vedude ekspedeerimise valdkonnas. Süsteem võimaldab fikseerida oodatavate, jooksvaid ja faktilisi tulusid ja kulusid iga tehingu kohta, mis omakorda võimaldab analüüsida tehingute kasumlikkust ja lisaks periodiseerida tulusid ja kulusid. Süsteemis on organiseeritud veolepingute arvestus, need lepingud on kliendile arve genereerimise ja oodatute kulude fikseerimise alusteks. Samuti toimub oma seadmete arvestus ja jälgimine ning kulude kontroll seadmete üle.

 

 

Cone.Oil Trader - süsteem, mis on mõeldud kütuse kokkuostu, transpordi ja müügiga tegelevale kaasaegsele ettevõte. Süsteemis on realiseeritud alljärgnevad moodulid: kokkuostu- ja müügilepingud; mere- ja raudteeveod; arvete maksmine ja arvestus, finantsoperatsioonid, hedge; kasumi- ja omahinna arvestus; aruannete ehitaja.

 

 

Cone.Ship Agent - kasutajasõbralik ja lihtne tarkvara laeva agenteerimisteenuseid pakkuvale ettevõttele. Tarkvara funktsionaalsus lubab kalkuleerida laevakülastuse maksumust sadama erinevate tariifivõrkude alusel ja koostada ka hinnapakkumist kliendile. Süsteem hõlmab laia funktsioonide spektrit, mis vajalikud laevade agenteerimise korraldamiseks. Internetitehnoloogiad kindlustavad andmete õigeaegse saabumise laeva (sadama) külastuse vormistamiseks.

 

 

Cone.Warehouse - katab nii tavalise lao, kui ka tollilao kõiki vajadusi, teostab peale-ja maha laadimise, komplekteerimise- ja kauba ladustamise tehingute maksumuse täielikku kontrolli ning arvestust. Süsteemis on realiseeritud kaupade-, kaubaaluste- ja laoruumide online-töötlemine vöötkoodi lugeja kasutamisega. (C)One Warehouse süsteemi võib seadistada mistahes kauba tüübile ja kujule ning lao suurusele.

 

 

Cone.NSW System (EMDE) - Elektroonilise mereinfosüsteemi rakendus on loodud merendusega seotud teadete ja dokumentide koostamise, esitamise ja kontrolli lihtsustamiseks. Dokumente koostavad laevade opereerimisega tegelevad firmad või nende esindajad (agendid, kaptenid), kaupade logistikaga tegelevad firmad (kauba omanikud, ekspediitorid, stividorid), sadama operaatorid ja neid kontrollivad riigiametite esindajad. Dokumentide koostamise all mõeldakse nii dokumendi loomist, kui ka teisest infosüsteemist saamist ja EMDE süsteemi sisestamist. EMDE akronüüm tuleb nimest "Eesti Merendus Dokumentide Edastus". Kuid nimi "Elektrooniline mereinfosüsteem" on rohkem levinud. Ta on süsteem millele rahvusvaheliselt viidatakse ka kui "National Maritime Single Window".


FleetGarage tarkvara on loodud sõidukipargi remondi ja hoolduse automatiseerimiseks. Tarkvara võimaldab optimeerida sisemisi tööprotsesse, vähendada sõidukite remondi- ja hoolduskulusid ning tõsta transpordi kättesaadavust (tehnilise valmisoleku tegur).