Üldinfo

Ettevõte Cone Center OÜ on juhtiv tarkvaraarendaja Eestis merendusäri-, transpordi- ja logistika valdkonnas tegutsevatele ettevõtetele. Tänaseks päevaks saame Teile pakkuda järgmisi valmis süsteeme:

 

 


Liner Agency Program (LAPro) – see on kaasaegne B2B printsiibil-, funktsioonide ja andmete eraldusega reaalajas töötav süsteem  liiniagendifirmadele ja konteinerveo- ning RO-RO liinide printsipaalidele. Süsteemi kuuluvad tariifide-, lepingute, liini dokumentatsiooni-, arve- ja CRM moodulid ning samuti ka aruannete- ja analüüsiblokk. Interneti-tehnoloogiad kindlustavad andmete saabumise õigeaegsuse, mis vajalikud laevakülastuse vormistamiseks, kõikidele kasutajatele nii peakontoris kui ka agentuurides.  

(C)One Terminal – täisfunktsionaalne kompleks laadimisteenuseid pakkuvale firmale (stividoridele). Samuti katab süsteem täielikult hariliku lao või ka tollilao vajadused: võimaldab teostada laadimise/lossimise operatsioonide-, veotaara täitmise/tühjendamise- ja kaupade laostamise täieliku kontrolli ja maksumuse arvestust. (C)One Terminal`i on võimalik seadistada suvaliste vormide ja mõõtmetega lao-platside ja ladude tarvis.

 

(C)One Oil Terminal - oli loodud selleks, et katta naftaterminali vajadusi ja süsteemis sisaldub: klientide lepingud, raudtee paakide liikumise jälgimine, töö planeerimine platvormidel, kütuse jääkide arvestamine ja nende ennustamine koos paindliku detailiseerimise võimalusega, dokumentide valmistamine, mis on seotud laevade peale-ja maha laadimistega, kai kasutamise graafiline planeerimine, online-juurdepääs klientidele.

 

(C)One EDI Portal - elektroonilise (paberivaba) andmevahetuse portaal klientide-ja partneritega B2B printsiibi järgi. (С)One EDI Portal kasutab kõige kaasaegsemaid tehnoloogiad andmetega töötamiseks: EDIFACT, XML, PDF ja palju muud. Sisaldab endas täiskogumit võimalustest, mis võimaldavad Kasutajal "unustada" paberite sahina, samade andmete kahekordse sisestamise vajaduse ning sellega kaasnevad võimalikud vead, jms mittesoovitava või aeganõudva.

 

(C)One Forwarding - online süsteem, mis on mõeldud ettevõtetele, kes tegutsevad multimodaalsete vedude ekspedeerimise valdkonnas. Süsteem võimaldab fikseerida oodatavate, jooksvaid ja faktilisi tulusid ja kulusid iga tehingu kohta, mis omakorda võimaldab analüüsida tehingute kasumlikkust ja lisaks periodiseerida tulusid ja kulusid. Süsteemis on organiseeritud veolepingute arvestus, need lepingud on kliendile arve genereerimise ja oodatute kulude fikseerimise alusteks. Samuti toimub oma seadmete arvestus ja jälgimine ning kulude kontroll seadmete üle.

 

(C)One Oil Trader - süsteem, mis on mõeldud kütuse kokkuostu, transpordi ja müügiga tegelevale kaasaegsele ettevõte. Süsteemis on realiseeritud alljärgnevad moodulid: kokkuostu- ja müügilepingud; mere- ja raudteeveod; arvete maksmine ja arvestus, finantsoperatsioonid, hedge; kasumi- ja omahinna arvestus; aruannete ehitaja.

 

(C)One Ship Agent kasutajasõbralik ja lihtne tarkvara laeva agenteerimisteenuseid pakkuvale ettevõttele. Tarkvara funktsionaalsus lubab kalkuleerida laevakülastuse maksumust sadama erinevate tariifivõrkude alusel ja koostada ka hinnapakkumist kliendile. Süsteem hõlmab laia funktsioonide spektrit, mis vajalikud laevade agenteerimise korraldamiseks. Internetitehnoloogiad kindlustavad andmete õigeaegse saabumise laeva (sadama) külastuse vormistamiseks.

 

(C)One Warehouse- katab nii tavalise lao, kui ka tollilao kõiki vajadusi, teostab peale-ja maha laadimise, komplekteerimise- ja kauba ladustamise tehingute maksumuse täielikku kontrolli ning arvestust. Süsteemis on realiseeritud kaupade-, kaubaaluste- ja laoruumide online-töötlemine vöötkoodi lugeja kasutamisega. (C)One Warehouse süsteemi võib seadistada mistahes kauba tüübile ja kujule ning lao suurusele.