IT Lahendused / Cone.Oil Terminal

Cone.Oil Terminal

KÜTUSETERMINALI HALDAMISSÜSTEEM (C)One Oil Terminal

 

(C)One Oil Terminal on informatsioonisüsteem, mida kasutatakse operatiivplaneerimiseks, vedellasti üle arvepidamiseks ning ühte kontserni või partnerettevõtetesse kuuluvate kütusevedajate, ekspediitorite ja terminalidega suhtlemiseks.

(C)One Oil Terminal võimaldab:

 • Keskselt planeerida ja kontrollida tegevuste teostamist mitmes kütuseterminalis;
 • Arvestada erinevate transpordiliikide (naftatankerid, raudteetsisternid, torujuhtmed ja paakautod) töötlemisega kaasnevate eripäradega;
 • Koostada kuue tollirežiimi reeglitega kooskõlas olevaid põhjalikke aruandeid;
 • Kuvada kütusejääkide dünaamikat ning seda paindliku granulaarsusega ennustada;
 • Läbi viia analüütilisi arvutusi;
 • Tagada klientidele (väliskasutajad) internetipõhine juurdepääs teabele kooskõlas informatsioonisüsteemi printsipaali eeskirjadega.

(C)One Oil Terminal on kasutuses olnud alates 2010. aastast, kuid selle arendamisega tegeletakse siiani, tänu millele on paranemas ka süsteemi funktsionaalsus.

Täna on sellel alljärgnevad funktsioonid:

 • Kliendilepingud: põhiparameetrid, kontroll ümberlaaditud toodete üle;
 • Klientide taotluste laekumine ja igakuiste plaanide kooskõlastamine raudteega;
 • Vedude ajagraafiku vastavusse viimine erinevate transpordiliikidega tegelevate klientide ning laevaliikluses osalevate sadamatega;
 • Veoandmete ning mõõtjatelt saadud mõõtmistulemuste paindlik üleslaadimine (piiramatu formaat);
 • Nii saabuva kui ka väljunud mootorrongi ja eraldi raudteetsisternide liikumisteekonna jälgimine;
 • Kaide kasutamise graafiline planeerimine;
 • Sadamasildade planeerimistööd ning muud terminaliga seotud tegevused koos detailsete juhistega (kasutatavad voolikud ja pumbad, avatavad kraanid jne.);
 • Tegelike sündmuste kinnitamine vahetusvanema poolt ning mõõtmistulemuste kinnitamine mõõtjate poolt;
 • Vahetusaruannete vormistamine;
 • Tagatiste kontrollimine, toote omaniku vahetus/müük (ITT), terminalisisene pumpamine jne.;
 • Kuulõpu inventuur;
 • Laevade lastimise ja lossimisega seotud dokumentide töötlemine;
 • Radarinäitude jälgimine andmete graafilise esitamisega;
 • Kuue tollirežiimi reeglitega kooskõlas olev põhjalik arvepidamine;
 • Arvete esitamise juhiste automaatne genereerimine ning teabe ülekandmine arvepidamissüsteemi;
 • Graafiline liides raudteemanöövrite salvestamiseks;
 • Paindlik aruandluse süsteem.