IT Lahendused / Cone.Oil Trader

Cone.Oil Trader

TARKVARARAKENDUS KÜTUSE TERMINALI JUHTIMISEKS (C)One Oil Trader

 

(C)One Oil Trader - see on süsteem, mis on mõeldud kütuse kokkuostu, transpordi ja müügiga tegeleva kaasagse ettevõtte juhtimiseks.

Süsteem võimaldab realiseerida alljärgnevate ülesannete lahendamise:

 • kokkuostu lepingute arvestus ja kontroll tarnijate kaupa;
 • kütuse transpordioperatsioonide arvestuse ja jälgimise organiseerimine, alates tema ostumomendist kuni müügi momendini (raudtee, laevad, terminaalid);
 • kütuse hinnaparameetrite fikseerimine;
 • kütuse hedging-operatsioonide kontroll;
 • müügilepingute pidamine;
 • tulu- ja kuluarvete pidamine, arvestus ja maksmine;
 • tulude ja kulude proportsionaalne jaotus;
 • (C)One Oil Trader - ja raamatupidamissüsteemi vaheline sünkroonne andmevahetus arvete ja maksete tasemel;
 • vedude omahinna hindamine ja operatsiooni kasumlikkuse arvestus;
 • aruannete ehitus koos kasutajale vajaliku detailiseerimisega.

Süsteemis on realiseeritud alljärgnevad moodulid:

 • kokkuostu- ja müügilepingud;
 • mere-ja raudteeveod;
 • arvete maksmine ja arvestus, finantsoperatsioonid, hedge;
 • kasumi ja omahinna arvestus;
 • aruannete ehitaja.